Schouten Vleeswaren: Wat is HACCP?

Wat is HACCP?

HACCP houdt in dat alle handelingen in een bedrijf m.b.t. het product worden nagelopen op mogelijke risico's voor de gezondheid van de consument.

Mogelijke risico's zijn bijvoorbeeld: vreemde voorwerpen in het product en bederf van het product. Vervolgens wordt gekeken hoe groot de kans is dat een risico optreedt (Hazard Analysis). Indien er sprake is van een potentieel risico, wordt op die plaats in het bedrijf gesproken van een kritisch punt (Critical Control Point).

Voor dat risico moet een beheersmaatregel worden opgesteld, zodat de kans dat het risico kan optreden zo klein mogelijk wordt. Alle genoemde handelingen moeten worden geregistreerd als bewijs dat HACCP is uitgevoerd. Bij controle door de overheid (Inspectie W&V) wordt hier naar gevraagd.

HACCP komt oorspronkelijk uit de ruimtevaart. Tijdens de eerste ruimtevaartreizen zou het alleen maar controleren van het eindproduct niet langer voldoende zijn. De kans bestaat immers met een steekproef altijd dat het niet gecontroleerde product niet goed is. Door het accent te verleggen naar procesbeheersing en -controle, is de grip en inzicht op het product uiteindelijk beter!

Schouten Vleeswaren BV
Beijtelstraat 1b
5931 NJ Tegelen
Tel: 077 465 7021

Zandterweg 12
5973 RC Lottum
Tel: 077 465 7021